Trong số 56 trường chưa đủ hồ sơ theo quy định, có 39 trường thiếu hồ sơ về an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc các tiêu chuẩn tại Quyết định số 740/QĐ-SGDĐT; có 7 trường thiếu các quyết định công nhận hiệu trưởng hoặc hội đồng quản trị do đã hết hạn,...; có 5 trường thiếu hợp đồng thuê mượn địa điểm, cơ sở vật chất hoặc hợp đồng thuê mượn chưa đủ 3 năm…

Cũng qua kiểm tra, có 5 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh (gồm 2 trường chuyển địa điểm và chưa được cấp phép hoạt động; 2 trường không có hồ sơ xác định chỉ tiêu; 1 trường xin tạm dừng tuyển sinh).

5 trường ở Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10
Ảnh: Thanh Hùng

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị này bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xác định chỉ tiêu để phục vụ tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10.

 

Thời hạn nộp hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trước ngày 1/4.

Thanh Hùng

Hà Nội công bố môn thi thứ tư vào lớp 10

Hà Nội công bố môn thi thứ tư vào lớp 10

Hôm nay (12/3), Sở GD-ĐT Hà Nội đã văn bản thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 - 2022.