Những câu ca như "Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh...", hay "Bình Ðịnh có núi Vọng Phu/ Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh..."... được nhiều người biết tới. Nhưng liệu bạn có biết hết về các Hòn Vọng phu ở Việt Nam không?

Hãy tham gia trắc nghiệm này nhé!

 

Phương Chi