- Lấy quốc gia làm trọng, không nghe theo lời vợ truyền ngôi cho con trai bất tài, kém đức. Chính vì thế vị vua này đã được sử sách khen ngợi.

Câu 1: Vị vua không nghe lời vợ ấy là ai?

A.Lý Anh Tông

Đáp án: Lý Anh Tông là người biết điều hành chính trị, được sử sách ca tụng “không mê hoặc lời nói đàn bà, ký thác được người phụ chính hiền tài, có thể gọi là không hổ thẹn với trách nhiệm gánh vác”. Vì vậy, khi con trai cả không có chí, lại ham chơi, hiếu sắc, ông đã phế truất ngôi dù cho hoàng hậu vào cung hết lời xin lập trở lại ngôi Thái tử.

B.Lý Nhân Tông

C.Lý Thánh Tông

Câu 2: Vị vua này là hoàng đế thứ mấy của triều Lý?

A.Thứ tư

B.Thứ năm

C.Thứ sáu

Đáp án: Lý Anh Tông (con thứ của Lý Thần Tông) là vị Hoàng đế thứ sáu của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1138 tới năm 1175, tổng cộng 37 năm.

Câu 3: Người con trai bất tài bị vị vua này phế ngôi Thái tử là ai?

A.Lý Long Cán

B.Lý Long Xưởng

Đáp án: Lý Long Xưởng không có chí, lại ham chơi, hiếu sắc nhưng vua nghĩ còn có thể dạy dỗ được nên bỏ qua những lỗi trước đây. Ai ngờ những cung nữ được vua sủng ái, yêu dấu, Long Xưởng đều tìm cách gần gũi khiến Lý Anh Tông nổi giận phế Lý Long Xưởng làm thứ dân và bắt giam vào tháng 9 năm Giáp Ngọ (1174).

C.Lý Long Hãn

Câu 4: Lý Long Cán lên ngôi năm bao nhiêu tuổi?

A.1 tuổi

B.2 tuổi

C.3 tuổi

Đáp án: Sau khi phế truất ngôi con cả là Long Xưởng, Vua cha Anh Tông lập Lý Long Cán (1173-1210) lên làm Hoàng thái tử. Năm 1175, khi mới lên 3 tuổi, ông đã được đưa lên ngôi hiệu Lý Cao Tông.

Câu 5: Trung thần tài năng nào được giao phó phù giúp vua Lý Cao Tông khi còn nhỏ?

A.Tô Hiến Thành

Đáp án: Sau khi vua Lý Anh Tông mất, hoàng hậu vợ chính của vua Anh Tông là Chiêu Linh thái hậu muốn lập con mình là Lý Long Xưởng lên ngôi nhưng nhờ có sự kiên quyết của thái uý Tô Hiến Thành, Cao Tông vẫn được tôn phù ở ngôi báu. Nhưng không lâu sau, Tô Hiến Thành đã tuổi già sức yếu, qua đời năm 1179. Khi ấy vua mới lên 7 tuổi.

B.Tô Trung Từ

C.Phạm Bỉnh Di

 

Thúy Nga

Đất nước nào có 90% diện tích là cát?

Đất nước nào có 90% diện tích là cát?

Đây là một trong những quốc gia nóng và khô nhất thế giới với 90% diện tích là sa mạc.

Tại sao nguyên Tổng Bí thư lại có bí danh Đỗ Mười?

Tại sao nguyên Tổng Bí thư lại có bí danh Đỗ Mười?

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917, quê ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bốn giai thoại ít biết về danh tướng giỏi ngoại ngữ nhất sử Việt

Bốn giai thoại ít biết về danh tướng giỏi ngoại ngữ nhất sử Việt

Sinh thời, Trần Nhật Duật là người rất giỏi ngoại ngữ, biết nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả của các dân tộc thiểu số trong nước, lẫn tiếng của các nước láng giềng.

Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước nhà Trần

Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước nhà Trần

Dù theo những cách khác nhau, nhưng cuối cùng, những kẻ bán nước luôn phải đón nhận kết cục bi thảm.

Vị vua có tới 142 người con, xử tử cả bố vợ vì tham nhũng

Vị vua có tới 142 người con, xử tử cả bố vợ vì tham nhũng

Đây chính là vị vua có nhiều con nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 142 công chúa và hoàng tử. Xung quanh vị vua này vẫn còn nhiều giai thoại ly kỳ ít biết.