Trong lịch sử các vương triều phong kiến Việt Nam, có một vị vua lấy vợ mà có 4 sự: Cháu lấy lại vợ của chú; Mà người vợ ấy đã có 4 con; Con cô lấy con cậu; Lại còn được phong là Hoàng hậu!

 

Đó là vị vua nào?

Ngân Anh