1. Vị tôn thất nhà Lý được nhắc tới là ai?

A.Lý Long Tường

Đáp án: Lý Long Tường sinh năm 1174 (Giáp Ngọ), là con thứ bảy của vua Lý Anh Tông (trị vì 1138 – 1175) và Hiền Phi Lê Mỹ Nga. Ông được ban chức Thái sư Thượng trụ quốc, Khai phủ nghị đồng tam tư, Thượng thư tả bộc xạ, lĩnh đại đô đốc hải quân, tước Kiến Bình vương. Ông là em trai vua Lý Cao Tông.

B.Lý Chiêu Hoàng

C.Lý Long Hiền

D.Lý Nghĩa Mẫn

2. Lý do ông phải ra khơi và lưu lạc đến tận đất Cao Ly là gì?

A.Ông muốn đi khai phá vùng đất mới

B.Ông bị đi đày

C.Ông nhận lệnh của vua

D.Ông lo sợ bị triều đại mới trả thù

Đáp án: Năm 1225, Trần Thủ Độ soái ngôi nhà Lý bằng cách để cháu là Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng. Sau đó, ông bắt con cháu họ Lý đổi qua họ khác, đồng thời đày tôn thất nhà Lý lên các vùng núi hiểm trở phía Bắc. Để bảo toàn tính mạng và lo việc thờ cúng tổ tiên, Lý Long Tường bí mật về Kinh Bắc, thu gom bài vị rồi cùng gia thất trốn ra Biển Đông qua cửa Thần Phù, Thanh Hóa. Sau một hành trình dài ông lưu lạc đến tận đất Cao Ly.

3. Tại xứ người, hoàng tử Lý Long Tường đã lập chiến công hiển hách khi giúp Vua Cao Ly đánh bại quân xâm lược nào?

A.Quân Thanh

B.Quân Nguyên – Mông

Đáp án: Lý Long Tường đã 2 lần giúp Vua Cao Ly đánh bại quân Nguyên – Mông xâm lược. Vì thế, ông được vua Cao Ly vô cùng sủng ái, đổi tên Trấn Sơn thành Hoa Sơn, phong cho làm Hoa Sơn Tướng Quân. Vua còn cho lập bia tại nơi ông đánh giặc để ghi nhớ công ơn (di tích này ngày nay vẫn còn).

C.Quân Nhật Bản

D.Quân cướp biển

 

4. Nhân dân Triều Tiên thường yêu mến gọi ông là Bạch Mã Tướng Quân, lý do là?

A.Ông hay mặc áo giáp trắng khi ra trận

B.Ông có bộ râu tóc bạc phơ

C.Ông hay cưỡi ngựa trắng khi ra trận

Đáp án: Tương truyền mỗi khi ra trận, hoàng tử Lý Long Tường thường cưỡi trên lưng ngựa trắng để đốc thúc binh lính. Người dân yêu mến hình ảnh vị tướng cưỡi ngựa trắng đánh giặc trong trời mưa tuyết trắng trên đất Cao Ly nên gọi ông với cái tên Bạch Mã Tướng quân.

D.Vì ông từng là hoàng tử họ Lý

5. Sau này con cháu nhà Lý trên đất Triều Tiên mang họ trong phiên âm quốc tế là gì?

A.Lee

Đáp án: Từ hơn 40 người cùng Lý Long Tường đặt chân lên đất Triều Tiên, ngày nay con cháu tôn thất nhà Lý rất đông và mang họ Lee trong phiên âm quốc tế. Họ luôn nhớ về nguồn gốc của mình và mong muốn được một lần về thăm mộ tổ.

B.Lew

C.Liou

D.Lu

Trường Giang

Vị thái giám quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam

Vị thái giám quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam

Là một thái giám nhưng ông lại nổi tiếng với những chiến tích lẫy lừng. Điển hình là cuộc hành quân sang đất Trung Hoa khiến vua tôi nhà Tống cũng phải khiếp sợ.