Một môn hạ của Trần Hưng Đạo được vua cử về cai quản phủ Thiên Trường. Khi mới nhậm chức, có người bưng đến biếu 1 mâm cỗ.

Ông hỏi: "Nhà ngươi ở đâu, vì sao lại biếu ta?". Người ấy trả lời: "Bẩm quan lớn, nhà con bên cạnh quý Phủ, nhân có giỗ, vì lòng thành biết ngài mới về trọng nhậm Phủ nhà, nên kính biếu thôi".

 

Mấy hôm sau, người đó đến cầu cạnh một việc hệ trọng. Bực mình, ông móc họng nôn mửa ra hết rồi gọi lính đuổi đi. Người đó là ai? Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm này.

Ngân Anh