Phi công Phạm Tuân đã mang sách gì khi bay vào vũ trụ? Có hai phi công trùng tên, đều được phong Anh hùng LLVT của Không quân ta, họ là ai?...

 

Bạn có thể trả lời những câu hỏi này được không?

Phương Chi