Bạn gọi đúng tên được bao nhiêu loài?

1. Cáo Bắc cực

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật

Đáp án tên 10 loài động vật

2. Con dơi

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật

3. Cá đuối

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật
Cá đuối

4. Con cáo

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật
Con cáo

5. Con gấu

 
Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật
Con gấu

6. Con hà mã

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật
Hà mã

7. Linh cẩu

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật
Linh cẩu

8. Linh miêu

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật

9. Sư tử

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật

10. Cá nóc

Đáp án tên 10 loài động vật
Đáp án tên 10 loài động vật
Cá nóc

Ngân Anh(tổng hợp)

Thử 'bẻ khóa' 5 câu đố này trong 1 phút

Thử 'bẻ khóa' 5 câu đố này trong 1 phút

Các bạn hãy chơi cùng những người trong gia đình hay với bạn bè, rồi cùng so sánh kết quả nhé.