1. Vua Quang Trung từng đối đầu và chiến thắng quân đội ngoại quốc nào?

A.A. Nhà Thanh và quân Pháp

B.B. Quân Pháp và quân Xiêm

C.C. Quân Xiêm và quân Thanh

Đáp án: Hơn 20 năm đánh Đông dẹp Bắc, vua Quang Trung đã lập nên những kỳ tích oanh liệt như đánh tan 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút; quét sạch 29 vạn quân Thanh.

D.D. Ai Lao và quân Xiêm

2. Thứ vũ khí đáng sợ nhất của Vua Quang Trung từng được ghi lại là?

A.A. Trường cung

B.B. Thủ pháo

C.C. Đại đao

D.D. Hỏa hổ

Đáp án: Hỏa hổ của quân Tây Sơn là một loại vũ khí hình ống. Sách Hổ Trướng Khu Cơ của Đào Duy Từ mô tả: “Hỏa đồng còn có tên là hỏa hổ, có bầu lớn dài chừng một thước, khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu, lập tức bốc cháy... Vì lửa cháy dữ dội nên gọi là hỏa hổ”.

3. Quân đội của vua Quang Trung không có loại binh chủng nào?

A.A. Hải quân

B.B. Pháo binh

C.C. Kị binh giáp nặng

Đáp án: Quân đội của vua Quang Trung lấy kỉ luật và tốc độ làm trọng nên không có kị binh giáp nặng. Còn lại, quân đội này có đủ cả bộ binh, hải quân, pháo binh và tượng binh.

D.D. Bộ binh

 

4. Vua Quang Trung từng 4 lần hạ cố mời ai ra giúp nước?

A.Ngô Thì Nhậm

B.Nguyễn Thiếp

Đáp án: Biết tin La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tài năng, vua Quang Trung đã 4 lần viết thư, mời Nguyễn Thiếp ra giúp nước. Cảm động trước tấm lòng của bậc anh hùng trọng người tài, về sau, Nguyễn Thiếp đã nhận lời. Sau khi vua Quang Trung qua đời, Nguyễn Thiếp lập tức về quê quy ẩn.

C.Phan Huy Ích

D.Bùi Dương Lịch

5. Dưới thời vua Quang Trung, đã có cuộc cải cách lịch sử nào về giáo dục?

A.Cuộc cải cách về hệ thống trường học

B.Cuộc cải cách về chữ viết

Đáp án: Dù là vị vua dành phần lớn cuộc đời trên yên ngựa, chinh chiến sa trường, nhưng khi ngồi lên ngai vàng, vua Quang Trung đã có nhiều cải cách trên các phương diện, đặc biệt là giáo dục. Ông chính là người đầu tiên trong lịch sử đưa chữ Nôm vào các văn bản hành chính của nhà nước thời kỳ này. Nhà vua đã cho lập Sùng Chính thư viện ngay tại chân núi Thiên Nhẫn, nơi La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp quy ẩn để mời ông làm viện trưởng, chịu trách nhiệm dịch các loại sách thời kỳ này sang chữ Nôm.

C.Cuộc cải cách về phương pháp giáo dục

D.Cả 3 ý trên

Trường Giang

Vị tướng người Việt từng đánh bại 4 cường quốc trên thế giới

Vị tướng người Việt từng đánh bại 4 cường quốc trên thế giới

 - Vị tướng này là người duy nhất trong lịch sử hiện đại đánh bại quân của đế quốc Nhật Bản, quân đội Pháp, quân đội Mỹ và quân đội Trung Quốc hùng mạnh.