Tìm điểm khác biệt trong bức hình thứ 1.

Thử tài tinh mắt, có điểm gì khác biệt trong bức hình?

Tìm ra hình ngôi sao 4 cánh trong bức hình thứ 2.

Thử tài tinh mắt, có điểm gì khác biệt trong bức hình?
 

Tìm lỗi sai trong bức hình thứ 3.

Thử tài tinh mắt, có điểm gì khác biệt trong bức hình?

Khánh Hòa (st)

Dùng trí thông minh của bạn để tìm biểu tượng thay thế vào dấu "?"

Dùng trí thông minh của bạn để tìm biểu tượng thay thế vào dấu "?"

 Liệu rằng có mối liên hệ nào giữa các ký tự này không? Tìm ra đáp án cho câu đố dưới đây để chứng minh khả năng tư duy tuyệt vời của bạn.