Tìm điểm khác biệt trong bức hình thứ 1.

câu hỏi trắc nghiệm,đố vui

Tìm ra hình ngôi sao 4 cánh trong bức hình thứ 2.

câu hỏi trắc nghiệm,đố vui
 

Tìm lỗi sai trong bức hình thứ 3.

câu hỏi trắc nghiệm,đố vui

Khánh Hòa (st)

Dùng trí thông minh của bạn để tìm biểu tượng thay thế vào dấu "?"

Dùng trí thông minh của bạn để tìm biểu tượng thay thế vào dấu "?"

 Liệu rằng có mối liên hệ nào giữa các ký tự này không? Tìm ra đáp án cho câu đố dưới đây để chứng minh khả năng tư duy tuyệt vời của bạn.