1. Các vị vua thường thực hiện nghi lễ gì vào ngày Tết?

A.Vi hành

B.Đi chúc Tết quần thần

C.Lập đàn cầu bình an

D.Cúng bái tổ tiên

Đáp án: Các vua thời Trần, Lê, Nguyễn vào ngày Tết đều chú trọng cúng lễ tổ tiên. Đối với vua nhà Trần, ngày mùng 1 Tết, sau khi nhận lễ bái hạ của con cháu và quan tướng buổi sáng, vua thường đến cung Trường Xuân, hướng về các lăng tổ tiên làm lễ vọng bái. Các vua Lê cũng thực hiện nghi lễ cúng bái tổ tiên ngay tại điện Kính Thiên rồi mới tiến hành nhận nghi thức chúc thọ của hoàng tộc và trăm quan.

2. Đàn Xã Tắc là loại đàn tế cổ được vua lập lên để tế ai?

A.Tế Sao

B.Tế Phật

C.Tế Thánh

D.Tế Thần

Đáp án: Đàn Xã Tắc được lập để tế 2 vị thần. Xã Thần tức thần Đất, Tắc Thần tức thần Nông. Cả hai vị thần này đều quan trọng với nền văn minh lúa nước, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng được bội thu.

3. Để tiễn năm cũ, triều Nguyễn thường làm lễ gì?

A.Lễ Trừ tuế

Đáp án: Để tiễn năm cũ, triều Nguyễn làm lễ Trừ tuế ở các miếu thờ tổ tiên. Lễ Trừ tuế tế một tuần rượu và không có văn khấn. Đến lúc giao thừa sẽ làm lễ Trừ tịch, lại cúng tổ tiên toàn bằng cỗ chay. Vào thời khắc đón năm mới đến, các vị hoàng tử, hoàng thân được phân công nhiệm vụ sẽ đến các miếu làm lễ cúng Giao thừa.

B.Lễ Trừ tịch

C.Lễ Khuna

D.Lễ phật đản

 

4. Dưới triều Nguyễn, vào mỗi dịp Tết, vua quan thường tổ chức hoạt động vui chơi nào?

A.Đánh đáo

B.Đầu hồ

Đáp án: Đầu hồ là trò chơi thường được vua quan triều Nguyễn tổ chức vào mỗi dịp Tết. Trò chơi này cần chuẩn bị một bó gồm 12 thẻ tre, một chiếc bình không đáy. Ở giữa chiếc bình và vị trí đứng, người ta đặt một miếng gỗ rộng 25 cm, dài 40 cm, cao khoảng 5 cm gọi là con ngựa hay con cóc. Khi chơi, vua chúa và quan lại đứng ở vạch cách bình khoảng 2,5 m. Sau đó, vua ném thẻ gỗ về phía trước, sao cho thẻ gỗ đập vào con cóc rồi nảy lên rơi vào miệng bình. Thẻ rơi trúng bình sẽ gõ vào trống nhỏ đặt dưới đế, phát ra tiếng “binh! binh!” báo hiệu thắng lợi.

C.Bài vụ

D.Cờ người

5. Đặc ân vua chúa thường ban cho quan lại và hoàng tộc vào ngày Tết là gì?

A.Bạc vàng

B.Chức tước

C.Yến tiệc

Đáp án: Yến tiệc là một “đặc ân” vua chúa thường ban cho quan lại và hoàng tộc vào mỗi dịp Tết. Các bữa yến tiệc được chuẩn bị thịnh soạn và sang trọng hơn ngày thường với nhiều món "sơn hào hải vị". Đặc biệt, trong yến tiệc còn có bát trân - tám món ăn quý hiếm nhất cung đình gồm nem công, chả phượng, da tê ngưu, bàn tay gấu, gân nai, môi đười ươi, thịt chân voi, yến sào.

D.Rượu ngon

Trường Giang

Điều luật kì lạ cấm phụ nữ mặc váy ra đường xuất hiện trong thời kỳ nào?

Điều luật kì lạ cấm phụ nữ mặc váy ra đường xuất hiện trong thời kỳ nào?

 - Nghe có vẻ rất vô lý vào thời đại ngày nay, nhưng điều luật này đã từng tồn tại trong một giai đoạn lịch sử của Việt Nam.