Những lần hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên trang bìa của Tạp chí Time, trong đó đa phần là chân dung toàn mặt bìa, cho thấy mối quan tâm của dư luận Mỹ nói riêng, thế giới nói chung, đối với cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh cũng như đối với quá trình lịch sử của nước Việt Nam hiện đại.

Bạn có biết hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên trang bìa Tạp chí Time bao nhiêu lần không?

 

Ngân Anh