Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, hay Lễ hội Đền Hùng, là ngày hội truyền thống của dân tộc tưởng nhớ công lao dựng nước của các vị vua Hùng. 

Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày 10/3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo truyền thuyết thì đất nước ta có 18 đời vua Hùng. Mỗi đời vua có thể có một hoặc… vài chục vị vua. 

 

Nhưng Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ có một ngày. Vậy đây là ngày giỗ của vị vua nào, bạn có biết không? 

Ngân Anh