Dãy số như sau:

Đáp án thử thách biến dãy số phi lý thành phép tính đúng

Đáp án là:

 
Đáp án thử thách biến dãy số phi lý thành phép tính đúng

Ngân Anh(sưu tầm)

Thử giải bài toán 1+2+3=4+5+6

Thử giải bài toán 1+2+3=4+5+6

Chỉ cần một hộp diêm là bạn với con đã có thể thỏa thích đam mê và sáng tạo với những con số và phép tính rồi.