Đáp án thử tài tinh mắt, tìm 7 lỗi sai trong bức tranh

Đáp án:

1. Một thanh song cửa ngõ không có bóng

2. Bóng của chú chó ngược hướng với bóng sự vật và cô gái

3. Hướng khói bếp và hướng cây bị tạt theo 2 chiều khác nhau

 

4. Ngôi nhà không có cửa chính ra vào

5. Một trong ba cửa sổ treo rèm ra bên ngoài

6. Con ngựa kéo cày

7. Một cây đang mọc mầm non, một cây khác lại sắp rụng lá; trên một cây có 2 loại lá khác nhau.

Khánh Hòa

Thử tài tinh mắt, tìm thỏ giúp Andy

Thử tài tinh mắt, tìm thỏ giúp Andy

 Chú thỏ ham chơi đã nhân cơ hội Andy đang bận để trốn thoát, bạn có thể giúp Andy tìm lại chú thỏ được không?