câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án A: 1 chiếc xe và cảnh quan.
câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án A: 1 tòa nhà.
câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án C: 1 con chó.
câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án B: Bong bóng.
câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án C: Một con rùa biển.
 
câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án C: Cây dương xỉ và thác nước.
câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án B: Người phụ nữ đang đánh chữ.
câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Đáp án B: Một cây thông Noel.

Khánh Hòa

Thử tài tinh mắt, bí ẩn trong các bức hình

Thử tài tinh mắt, bí ẩn trong các bức hình

 Tìm ra bí ẩn cất giấu bên dưới những tấm hình dưới đây, sẽ cho thấy độ tinh nhanh của đôi mắt, và mức độ tập trung trong các hoạt động của bạn.