Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án A: 1 chiếc xe và cảnh quan.
Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án A: 1 tòa nhà.
Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án C: 1 con chó.
Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án B: Bong bóng.
Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án C: Một con rùa biển.
 
Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án C: Cây dương xỉ và thác nước.
Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án B: Người phụ nữ đang đánh chữ.
Đáp án bí ẩn trong các bức hình
Đáp án B: Một cây thông Noel.

Khánh Hòa

Thử tài tinh mắt, bí ẩn trong các bức hình

Thử tài tinh mắt, bí ẩn trong các bức hình

 Tìm ra bí ẩn cất giấu bên dưới những tấm hình dưới đây, sẽ cho thấy độ tinh nhanh của đôi mắt, và mức độ tập trung trong các hoạt động của bạn.