Chiến dịch Hồ Chí Minh, tên ban đầu là Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, là chiến dịch cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 

Chiến dịch này đã chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt hai miền Nam - Bắc Việt Nam sau 21 năm.

 

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 5 cánh quân với sức mạnh của 20 sư đoàn đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. 

Bạn biết gì về những vị tướng lĩnh chỉ huy của Chiến dịch Hồ Chí Minh?

Ngân Anh