- Đã có hàng ngàn người "like" và đưa câu trả lời cho bài toán que diêm này.

Đề bài: Hãy di chuyển 1 que diêm để có đáp án đúng (có thể có nhiều đáp án).

 
bài toán, facebook. chia sẻ
Độc giả có thể đưa đáp án trong phần bình luận phía dưới.

Nguyễn Thảo(Theo Dailymail)