Ai là người từng chúc thọ vua bằng cách đá cầu? "Bị cáo" trong "vụ án quả xoài" nổi tiếng thời Trần là ai? Ai là hoạn quan đầu tiên được sử sách nhắc tới? Vị danh thần nào của nhà Mạc được các sử gia của triều đại đối nghịch dành nhiều lời khen ngợi nhất?...

 

Mời các bạn tham gia làm trắc nghiệm.

Ngân Anh