Tác giả Chloe Chong của tờ Bright Side đã đưa ra những điểm khác biệt giữa người tự phụ và người tự tin rất đáng suy ngẫm. 

 
người tự phụ, người tự tin, tính cách

người tự phụ, người tự tin, tính cách

người tự phụ, người tự tin, tính cách

người tự phụ, người tự tin, tính cách

người tự phụ, người tự tin, tính cách

người tự phụ, người tự tin, tính cách

người tự phụ, người tự tin, tính cách

người tự phụ, người tự tin, tính cách

  • Nguyễn Thảo(Theo Bright Side)