Nội dung tài liệu ôn tập cho kỳ tuyển dụng giáo viên của Hà Nội

Thi tuyển giáo viên trường công lập ở Hà Nội, cần ôn tập những nội dung gì?

Theo đó, Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục TP Hà Nội đã phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 thực hiện đối với các đơn vị tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển; nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện đối với cả hai hình thức thi tuyển và xét tuyển. (chi tiết TẠI ĐÂY

Cụ thể, nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 thực hiện đối với các đơn vị tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Hà Nội năm 2020 như sau:

- Phần Kiến thức chung (Phụ lục số 01 kèm theo).

- Phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh phụ lục số 2.1, Tiếng Trung phụ lục số 2.2 kèm theo)

Còn nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện đối với cả 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Hà Nội năm 2020 như sau:

- Giáo viên Mầm non  (Phụ lục số 03 kèm theo).

 

- Giáo viên Tiểu học  (Phụ lục số 04 kèm theo).

- Giáo viên Trung học cơ sở  (Phụ lục số 05 kèm theo).

- Nhân viên (Nhân viên thư viện phụ lục số 6.1, Nhân viên văn thư phụ lục số 6.2 kèm theo).

Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức giáo dục TP Hà Nội cũng giao các Hội đồng tuyển dụng công bố trên website của đơn vị, tại trụ sở UBND quận, huyện, thị xã và thông báo tới thí sinh dự tuyển tại cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, năm 2020, TP Hà Nội tuyển dụng 3.960 chỉ tiêu. Trong đó, vị trí giáo viên tuyển dụng 3.674 người, bao gồm: 1.161 giáo viên THCS; 1.723 giáo viên tiểu học; 790 giáo viên mầm non.

Vị trí Nhân viên tuyển 286 người, gồm: 66 nhân viên thư viện trường THCS; 100 nhân viên thư viện trường tiểu học; 76 nhân viên văn thư trường THCS; 44 nhân viên văn thư trường tiểu học.

Thanh Hùng

Lịch thi tuyển giáo viên của Hà Nội

Lịch thi tuyển giáo viên của Hà Nội

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND các quận, huyện, thị xã năm 2020.