Thời gian gần đây tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà trường, tác động xấu đến môi trường giáo dục, gây lo lắng trong phụ huynh, học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng này, giám đốc sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc triển khai kiểm tra, rà soát lại công tác quản lý và quy trình giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh tại các nhà trường. Qua đó phát hiện những công đoạn còn xem nhẹ hoặc làm chưa chu đáo để kịp thời khắc phục.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư vấn tâm lý, nắm bắt diễn biến tư tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh. Phối hợp với công an và chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường của học sinh trong và ngoài nhà trường.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm dành thời gian nhất định trong các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp để quán triệt, nhắc nhở nội dung bạo lực học đường, an ninh, an toàn trường học, ứng xử văn hóa.

Trường hợp có vi phạm xảy ra phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý, đồng thời phải nhanh chóng kiểm tra, xác minh làm rõ và có hình thức xử lý các tập thể, cá nhân liên quan một cách nghiêm túc, kịp thời.

 

“Tuyệt đối không bao che, xem nhẹ hay xử lý thiếu khách quan. Hiệu trưởng các nhà trường, giáo viên phụ trách các lớp có học sinh vi phạm phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và cuối năm học, tùy theo mức độ có thể không xem xét thi đua hoặc bị hạ bậc thi đua”, công văn nêu rõ.

Sở GD-ĐT sẽ tổ chức thanh, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực học đường tại các đơn vị trong toàn ngành.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT cũng có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng GD-ĐT, các cấp, các ngành liên quan tăng cường thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an ninh trường học.

Thanh Hùng

"Sao cứ bắt giáo viên chúng tôi phải như thánh?"

"Sao cứ bắt giáo viên chúng tôi phải như thánh?"

-Không bao biện cho ngành giáo dục, cô giáo Diệp cho hay mình là "người trong cuộc" nên cũng hiểu vì sao thời gian qua ngành bị lên án nhiều như vậy.