- Để khắc phục bệnh thành tích ở cấp tiểu học, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã điều chỉnh nội dung hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2018-2019.

Trong công văn nêu rõ, để khắc phục bệnh thành tích ở cấp tiểu học, trong hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố năm học 2018-2019, các phòng GD-ĐT không xếp hạng và xét khen thưởng giải toàn đoàn.

 

Tức là công văn này đã có điều chỉnh không thực hiện mục 6, phần V trong công văn hướng dẫn số 1925 được ban hành trước đây vào ngày 20/9/2018.

Thanh Hùng

Bệnh thành tích trong giáo dục ở một số nơi còn nặng nề

Bệnh thành tích trong giáo dục ở một số nơi còn nặng nề

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những đổi mới của giáo dục đào tạo cần tiếp tục triển khai căn cơ, bài bản theo đúng lộ trình.