Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non công lập. Theo thông tư mới này, có 3 hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non (gồm hạng I, II, II thay vì II, III, IV như trước đây).

Về cách xếp lương, với giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Giáo viên mầm non hạng IIđược áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Giáo viên mầm non hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38).

 

Giáo viên mầm non hạng IV (trước đây) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm giáo viên mầm non hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn.

Trường hợp giáo viên mầm non hạng II (trước đây) do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mới) thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mới), sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mới) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mới) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/3/2021.

Thúy Nga

Cách xếp hạng và xếp lương mới cho giáo viên tiểu học

Cách xếp hạng và xếp lương mới cho giáo viên tiểu học

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.