Sáng 28/3, Ngân hàng nhà nước vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai cán bộ làm lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Ông Bùi Hữu Toàn, nguyên phó chánh văn phòng Ngân hàng nhà nước, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng kiêm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Ông Nguyễn Đức Trung, nuyên phó vụ trưởng Vụ Thống kê Ngân hàng nhà nước, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Bổ nhiệm 2 cán bộ làm lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Bổ nhiệm lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
 

Thời gian bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng là 5 năm. Riêng ông Bùi Hữu Toàn kiêm quyền hiệu trưởng cho đến khi có quyết định mới.

Việc bổ nhiệm này được thực hiện khi trước đó ngày 9.3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức cuộc họp, ra quyết định về công tác nhân sự tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Ông Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng nhà trường bị kỷ luật cảnh cáo sau những sai phạm vừa qua và sẽ không được không được tái bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Còn ông Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bị kỷ luật với hình thức khiến trách.

Lê Huyền

Cảnh cáo, không tái bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM

Cảnh cáo, không tái bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM

Sau 8 ngày có quyết định kéo dài trách nhiệm, hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM mất chức vì sai phạm.