Trong bộ 15 tiêu chí này, có 7 tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn trước khi học sinh đến trường; 6 tiêu chí đánh giá khi học sinh học tập tại trường; 2 tiêu chí khi kết thúc buổi học.

15 tiêu chí đánh giá an toàn phòng Covid-19 đối với trường học
15 tiêu chí đánh giá an toàn phòng Covid-19 đối với trường học
15 tiêu chí đánh giá an toàn phòng Covid-19 đối với trường học


Mỗi tiêu chí có 2 mức độ đánh giá là “Đạt” và ‘Không đạt’.

Trường học được đánh giá “Đạt” từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí về việc 100% học sinh, cán bộ giáo viên thực hiện đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường, trong quá trình học tập tại trường, tiêu chí về vệ sinh khử trùng trường lớp, trang thiết bị đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (tiêu chí 4, 5, 10, 11) sẽ xếp loại là “trường học an toàn”. Bộ GD-ĐT khuyến nghị các cơ sở này này thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt.

 

Trường học được đánh giá “Đạt” từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11, được xếp loại “thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại”. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục này cần kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ “thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được Bộ GD-ĐT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng.

Căn cứ vào bộ tiêu chí này, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh đi học trở lại. Đồng thời cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện công văn hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Thanh Hùng

Trường học bố trí giờ vào lớp, giải lao xen kẽ khi đi học trở lại

Trường học bố trí giờ vào lớp, giải lao xen kẽ khi đi học trở lại

- Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn các các sở, các trường ĐH, học viện, CĐ và TC sư phạm cùng các đơn vị trực thuộc các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại và xử trí trường hợp nghi mắc Covid-19 trong trường.