Lần đầu tiên có quy tắc ứng xử học đường

 

VietNamNet

Hiệu trưởng không được hách dịch, giáo viên phải rõ chính kiến

Hiệu trưởng không được hách dịch, giáo viên phải rõ chính kiến

Đó là một trong những nội dung được nêu rõ trong thông tư quy định quy tắc ứng xử trong nhà trường mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành.