Sau đây là Lời giải để phụ huynh và học sinh tham khảo:

Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán của TP.HCM
Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán của TP.HCM
Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán của TP.HCM
Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán của TP.HCM
 
Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán của TP.HCM
Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán của TP.HCM
Lời giải đề thi vào lớp 10 chuyên Toán của TP.HCM

 Nguồn: CLB Toán A1

Giải đề Toán chuyên trường Phổ thông Năng khiếu

Giải đề Toán chuyên trường Phổ thông Năng khiếu

Đề có tính phân loại cao, phủ đủ các mảng Đại số, Số học, Hình học và Tổ hợp. Các ý hay, không lắt léo nhưng đòi hỏi phải có những quan sát tốt.