Báo cáo trước Quốc hội sáng 25/3 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, đã có 1.907 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đến nay có 1.870 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,1%. Trong đó, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 58/58kiến nghị, đạt 100%. Các Bộ, ngành Trung ương tiếp nhận 1.807 kiến nghị của cử tri, đã giải quyết, trả lời 1.773 kiến nghị, đạt 98,1%.

Theo ông Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế.

Trong 4 hạn chế được Trưởng ban Dân nguyện nêu trước Quốc hội có tình trạng vẫn còn một số quy định của pháp luật chưa thống nhất; có quy định còn chưa phù hợp với thực tế, nhiều ý kiến cử tri không đồng tình.

Cụ thể như về việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học, tại Thông tư số 32 của Bộ GD-ĐT ngày 15/9/2020 về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có quy định về các hành vi học sinh không được làm.

Trong đó, có việc không “được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

“Ngay sau khi Thông tư số 32 được ban hành, cử tri 8 địa phương đã kiến nghị cần xem xét, sửa đổi vì không phù hợp với thực tiễn”, ông Bình cho hay.

 

Cụ thể đó là cử tri các tỉnh: Quảng Bình, Hà Nội, Cần Thơ, tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bạc Liêu, An Giang, Long An.

Trả lời cử tri, Bộ GD-ĐT cho rằng  về cơ bản, việc sử dụng điện thoại trong lớp học vẫn là hành vi bị cấm. Việc sử dụng điện thoại trong lớp học với mục đích học tập của học sinh là khai thác các lợi thế kết nối của các thiết bị thông minh góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

“Qua giám sát cho thấy, Bộ GD-ĐT giao cho giáo viên quyền quyết định việc cho phép hoặc không cho phép học sinh sử dụng điện thoại. Như vậy, sẽ xảy ra tình trạng cùng một môn học, cùng một trường có thể có giáo viên quyết định cho sử dụng điện thoại, có giáo viên không cho sử dụng, điều này sẽ không đảm bảo sự thống nhất về phương thức giảng dạy”, Trưởng ban Dân nguyện nói.

Vì vậy, Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ GD-ĐT cần làm rõ việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học như là thiết bị hỗ trợ hoạt động học tập có được coi là chính sách chung không. Nếu là chính sách chung thì phải áp dụng thống nhất trong cả nước, không thể chỉ giao trách nhiệm quyết định cho giáo viên.

Đồng thời, Ban Dân nguyện đề nghị cần phải đánh giá một cách khách quan và toàn diện sự tác động của việc thực hiện quy định này trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay cũng như khả năng quản lý của nhà trường và giáo viên đối với việc sử dụng điện thoại của học sinh để ban hành quy định phù hợp.

Thu Hằng

'Bộ GD-ĐT cần làm rõ việc cho sử dụng điện thoại trong lớp'

'Bộ GD-ĐT cần làm rõ việc cho sử dụng điện thoại trong lớp'

Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ GD-ĐT làm rõ việc cho sử dụng điện thoại trong lớp học như là thiết bị hỗ trợ hoạt động học có được coi là chính sách chung không? Nếu là chính sách chung thì phải áp dụng thống nhất trong cả nước.