Theo đó, hạn cuối để ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại các cơ sở giáo dục đại học là ngày 5/5.

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại hội đồng GS cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước là ngày 30/6.

Các hội đồng GS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 từ ngày 1/7 đến 25-7.

Các hội đồng GS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 từ 13/9 đến 30/9.

Hội đồng GS nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 trong thời gian từ 20/10 đến 30/10.

Hội đồng GS nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ triển khai công việc cần thiết theo lịch nói trên.

Lịch cụ thể như sau: 

 
Công bố thời gian nhận hồ sơ xét giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Năm 2020 có 87 Hội đồng Giáo sư cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó có 77 ứng viên giáo sư, 465 ứng viên phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư cơ sở đã thông qua 457 ứng viên, trong đó có 67 ứng viên giáo sư, 390 ứng viên phó giáo sư. Tuy nhiên, 7 người sau đó đã xin rút.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học,… có 357 ứng viên (40 ứng viên giáo sư, 317 ứng viên phó giáo sư) từ 27 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Kết quả có 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở là 62,55% (tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 50,65%, ứng viên phó giáo sư là 64,52%).

Lê Huyền

Chính thức công nhận 39 giáo sư và 300 phó giáo sư

Chính thức công nhận 39 giáo sư và 300 phó giáo sư

Hội đồng giáo sư nhà nước vừa ký bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.