Cuốn sách mới được phê duyệt có tên gọi "Hoạt động trải nghiệm 1" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, do nhóm các tác giả: Bùi Sỹ Tụng làm Tổng Chủ biên, Nguyễn Thanh Bình làm Chủ biên, Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 46 cuốn SGK lớp 1 cho 9 môn học/hoạt động giáo dục được phê duyệt sử dụng cho Chương trình Phổ thông mới để các hội đồng lựa chọn đưa vào trường học từ năm học 2020-2021.

Trước đó, năm 2019, Bộ GD-ĐT tổ chức 2 lần thẩm định SGK lớp 1 vào tháng 5 và tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu SGK được được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản, gửi về Bộ GDĐT đề nghị thẩm định lần 2. Có 1 bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Ở lần thẩm định lần 2 vào tháng 10/2019, Bộ GDĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK của 4 môn học/hoạt động giáo dục. 

 

Sau 2 vòng thẩm định (từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020), ngày 21/2, có thêm 7 SGK được phê duyệt, nâng tổng số SGK lên 45 cuốn.

Thanh Hùng

Thêm 7 cuốn SGK lớp 1 được sử dụng trong chương trình phổ thông mới

Thêm 7 cuốn SGK lớp 1 được sử dụng trong chương trình phổ thông mới

- Bộ GD-ĐT vừa có quyết định phê duyệt thêm 7 cuốn SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Như vậy đến nay có 45 cuốn SGK được phê duyệt sử dụng cho chương trình phổ thông mới triển khai từ năm học 2020-2021.