Tuyết Ngân(Theo Amaze Lab)

Sinh vật lớn nhất hành tinh hiện nay là một cái cây

Sinh vật lớn nhất hành tinh hiện nay là một cái cây

Không phải cá voi xanh hay voi Châu Phi, sinh vật có kích thước lớn nhất hành tinh lại là một cây nấm.