Trường Giang(Theo Amaze Lab)

Tiểu hành tinh kích thước bằng sân bóng đá đang lao về Trái đất

Tiểu hành tinh kích thước bằng sân bóng đá đang lao về Trái đất

Đã có các báo cáo về một tiểu hành tinh khổng lồ với kích thước của một sân bóng đá đang lao về Trái đất.