Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, Hà Giang vào 19/8

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 áp dụng cho bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX.

Theo đó, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/8/2019, muộn nhất vào ngày 23/8/2019.

Toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2019, kết thúc năm học trước ngày 29/5/2020.

Các bậc mầm non và tiểu học bắt đầu học từ 6/9/2019; bậc THCS và THPT bắt đầu học từ 15/8/2019; hệ GDTX bắt đầu học từ 28/8/2019.

Thành phố Hà Nội xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020.

Thi THPT quốc gia 2020, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Kiên Giang tựu trường ngày 5/8

Tại Kiên Giang, bậc trung học tựu trường sớm nhất, ngày 5/8/2019, kết thúc năm học ngày 16/5/2020; các bậc mầm non và tiểu học tựu trường ngày 12/8/2019 kết thúc năm học ngày 15/5/2020; các trường thuộc hệ GDTX tựu trường ngày 19/8/2019, kết thúc năm học ngày 2/5/2020. 

Cả tỉnh tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 vào ngày 5/9/2019. Tuy nhiên, các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trải đều từ ngày 30/8/2019 đến 5/9/2019.

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia vào các ngày 12-13/9/2019.

Thi Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh vào các ngày 5-6-7/12/2019.

Thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở và lớp 10, 11 trung học phổ thông vòng tỉnh vào các ngày 12-13/3/2020...

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/5/2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Bình Phước tựu trường ngày 15/8

Bậc mầm non tỉnh Bình Phước  tựu trường ngày 19/8/2019, kết thúc năm học ngày 27/5/2020; bậc tiểu học tựu trường ngày 19/8/2019, kết thúc năm học ngày 21/5/2020; các bậc THCS và THPT tựu trường ngày 15/8, kết thúc năm học ngày 31/5/2020; các trường thuộc hệ GDTX tựu trường 22/8/2019, kết thúc năm học ngày 31/5/2020.

Toàn tỉnh tổ chức khai giảng ngày 5/9/2019.

UBND tỉnh yêu cầu trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc Trung tâm GDTX, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) các huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường THPT, THCS và THPT có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Sở GD - ĐT tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng của các cấp học trước ngày 01/9/2019; sơ kết học kỳ I trước ngày 25/01/2020; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 20/6/2020.

An Giang tựu trường ngày 19/8

Theo Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của tỉnh An Giang, bậc mầm non tựu trường ngày 26/8/2019; các cấp tiểu học và trung học tựu trường ngày 19/8/2019; các trường thuộc hệ GDTX tự quyết định ngày tựu trường.

Toàn tỉnh khai giảng ngày 5/9/2019, tổng kết năm học vào tuần cuối cùng của tháng 5/2020.

UBND tỉnh An Giang cũng lưu ý đối với các trường 3 nội dung như sau: Thứ nhất, trong thời gian tựu trường, các Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh trường hợp tập trung học sinh tràn lan. Thứ hai, những trường có đông học sinh người dân tộc Khmer trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang được bố trí thời gian nghỉ các ngày lễ Dolta, Chol Chnam Thmay. Thứ ba, thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, thi THPT quốc gia năm học 2019-2020 theo lịch thi của Bộ GD-ĐT quy định.

Hậu Giang tựu trường ngày 19/8

Các bậc mầm non và tiểu học tựu trường ngày 26/8/2019, kết thúc năm học ngày 22/5/2020; các bậc trung học tựu trường ngày 19/8/2019, kết thúc năm học ngày 22/5/2020; các trường hệ GDTX tựu trường ngày 19/8/2019, kết thúc năm học ngày 30/4/2020.

Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020.

Tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1: bắt đầu từ ngày 15/6/2020 đến ngày 10/7/2020; tuyển sinh vào lớp 6: bắt đầu từ 11/6/2020 đến ngày 7/7/2020; tuyển sinh lớp 10 THPT: hoàn thành trước ngày 31/7/2020; tuyển sinh lớp 10 GDTX: hoàn thành trước ngày 8/8/2020.

Hà Giang tựu trường ngày 19/8

Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của UBND tỉnh Hà Giang áp dụng cho bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX cụ thể như sau:

 

Các trường học trên toàn tỉnh có thời gian tựu trường từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019. 

Thời gian bắt đầu học từ ngày 26/8/2019, hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2020, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020. 

Tất cả các trường đều khai giảng vào ngày 5/9/2019.

Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét hoàn thành chương trình Tiếu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở xong trước ngày 15/6/2020.

Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Thời gian nghỉ tránh rét và nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học là 14 ngày liên tục (bắt đầu nghỉ từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020). 

Thời gian nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý đối với bậc giáo dục phổ thông và GDTX ít nhât là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày). Các ngày nghỉ lễ thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Đồng Tháp tựu trường ngày 19/8

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Theo đó, các bậc tiểu học và trung học tựu trường từ ngày 19/8 đến 24/8/2019, bắt đầu học từ ngày 26/8/2019, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

Bậc mầm non và GDTX tựu trường ngày từ ngày 26/8 đến 31/8/2019, bắt đầu học từ 3/9, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

Toàn tỉnh khai giảng năm học ngày 5/9/2019.

Thi THPT quốc gia 2020, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ GD-ĐT.

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh do Sở GD-ĐT quy định.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021 trước 20/6/2020.

Thanh Hóa tựu trường ngày 19/8

Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Thanh Hóa như sau:

Ngày tựu trường chung của tỉnh là 19/8/2019.

Ngày khai giảng của các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX là 5/9/2019. Trung tâm học tập cộng đồng từ ngày 1 đến ngày 10/10/2019.

Ngày bắt đầu năm học của các bậc THCS, THPT vào 26/8/2019; các bậc mầm non, tiểu học và GDTX là 5/9/2019.

Kết thúc năm học 2019 – 2020 của bậc mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX trước ngày 31/5/2020; Trung tâm Học tập cộng đồng trước ngày 15/8/2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/5/2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020. Riêng đối với GDTX trước ngày 31/8/2020.

XEM TIẾP CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TẠI ĐÂY

Tiếp tục cập nhật...

Khánh Hòa

Gần 2 triệu học sinh TP.HCM tựu trường ngày 19/8

Gần 2 triệu học sinh TP.HCM tựu trường ngày 19/8

- Học sinh bậc tiểu học tới THPT ở TP.HCM sẽ tựu trường vào ngày 19/8; Riêng bậc mầm non tựu trường ngày 5/9; Toàn ngành giáo dục giảng năm học mới vào ngày 5/9.