- Bộ GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 trong toàn quốc.

Học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8
Từ năm học 2017-2018, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8 hằng năm. Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8 hằng năm; tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 hằng năm. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/1, học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6.

Việc tuyển sinh vào lớp 10 phải hoàn thành trước ngày 31/7 hằng năm.

 

Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ các nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương.

Cụ thể, kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học (ít nhất 35 tuần với cấp mầm non và tiểu học; ít nhất 37 tuần với THCS và THPT; ít nhất 32 tuần với giáo dục thường xuyên), phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghi lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghi hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn địa phương; thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Thanh Hùng