Sau khi thầy giáo tiểu học Tùng Sơn bày cách tính bài toán đếm số tam giác,  một trường trung cấp nghề đã gửi kết quả khác.

Cụ thể, độc già Nguyễn Tiến Sỹ đếm số tam giác như sau:

Độc giả chỉnh lại kết quả bài toán tam giác của thầy giáo tiểu học

Từ hình tám giác chính ta có:

1) Tam giác AMN: có 6 hình

2) Tam giác ABN: có 6 hình

3) Tam giác ABC: có 6 hình

 

4) Tam giác NMB: có 3 hình

5) Tam giác NBC: có 3 hình

Tổng cộng là: 24 hình tam giác.

Nhiều độc giả khác cũng cho rằng 24 mới là kết quả đúng.

Xem xét kỹ hơn, độc giả Phu Tho nhận xét: Phương pháp tư duy của tác giả Tùng Sơn nhìn chung là đúng về mặt tổng thể, nhưng một số điểm cụ thể chưa đầy đủ (thí dụ: trong các hình phức tạp, không chỉ có tam giác đơn, đôi, ba, tư... với khái niệm là 1, 2, 3... tam giác ghép lại mà thành như cách tác giả nêu, mà còn có các tam giác được hình thành bằng cách ghép giữa 1 tam giác với 1, 2, 3... hình tứ giác).

Do đó, theo độc giả này, khi đếm thực tế, tác giả Tùng Sơn đã bỏ sót một số tam giác loại này (các tam giác chứa trong hình ANB không được đếm). Kết quả đúng và đầy đủ phải là 24 hình tam giác các loại.

Nguyễn Tiến Sỹ