Bài toán như sau:

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Nhiệm vụ: Chuyển chỗ 3 que diêm để được kết quả đúng.

Gợi ý

Cách 1. Lấy 2 que diêm ở số 4 để số 4 chuyển thành số 1; lấy 1 que diêm xếp vào số 3 để số 3 thành số 9, lấy que diêm còn lại xếp vào số 6 để số 6 thành số 8; chuyển 1 que diêm ở số 5 để số 5 thành số 3. Từ đó ta có kết quả đúng như sau:

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Cách 2. Chuyển 1 que diêm ở số 6 để biến số 6 thành số 0; lấy 1 que diêm ở số 4 xếp vào số 3 để số 3 thành số 9; chuyển que diêm còn lại ở số 4 để được số 7. Từ đó ta có kết quả đúng như sau:

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Cách 3. Lấy 2 que diêm ở số 4 để chuyển số 4 thành số 1; lấy 1 que diêm ghép vào số 1 để chuyển thành số 7; lấy que diêm còn lại ghép vào số 5 để thành số 6. Chuyển 1 que diêm ở số 2 để thành số 3. Từ đó ta có kết quả đúng như sau:

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6
 

Nếu chỉ dừng lại với ba cách giải trên thì bài toán chưa có gì là thích thú và bất ngờ cả. Nhưng nếu chúng ta thay đổi vị trí nhìn phép tính, điều kỳ diệu của bài toán sẽ hiện ra.

Thật vậy, ta hãy nhìn phép tính theo chiều ngược lại như sau:

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Khi đó ta có thêm các cách giải khác như sau:

Cách 4. Chuyển 1 que diêm ở số 4 ngược để thành số 4 xuôi; lấy 1 que diêm ở số 9 để thành số 3, ghép que diêm này vào số 3 ngược và chuyển 1 que diêm ở số 3 ngược để thành số 9. Từ đó ta có kết quả đúng như sau:

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Cách 5. Chuyển 1 que diêm ở số 4 ngược để thành số 7, lấy que diêm còn lại ghép vào số 3 ngược; lấy 1 que diêm ở dấu (+) trước số 5 để thành dấu (-), ghép que diêm này vào số 3 ngược để thành số 8. Từ đó ta có kết quả đúng như sau:

Đáp án bài toán 1+2+3=4+5+6

Phan Duy Nghĩa (Sở GD-ĐT Hà Tĩnh)

Bài toán tiểu học khiến giáo viên và phụ huynh cùng phân vân về cách giải

Bài toán tiểu học khiến giáo viên và phụ huynh cùng phân vân về cách giải

Bài toán nhìn qua tưởng đơn giản nhưng rốt cuộc lại khiến không ít phụ huynh và giáo viên cùng tham gia vào cuộc tranh luận về cách giải.