Sau đây là danh mục sách giáo khoa lớp 2:

TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới
TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới
TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới

Danh mục sách giáo khoa lớp 6:

TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới
TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới
 
TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới
TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới

Điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1:

TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới
TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới
TP.HCM công bố sách giáo khoa cho năm học mới

Lê Huyền

Hai bộ SGK đột nhiên 'biến mất': Không ảnh hưởng gì?

Hai bộ SGK đột nhiên 'biến mất': Không ảnh hưởng gì?

Việc 2 bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực và Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục không được tiếp tục phát hành ở lớp 2 đã khiến cho việc lựa chọn SGK cho năm học tới sớm thu hút sự quan tâm của dư luận.