Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT  tập trung chỉ đạo triển khai năm học mới 2019-2020 thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục ngăn chặn lạm thu đầu năm
(Ảnh minh họa: Báo tuổi trẻ)

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh.

Thực hiện đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

 

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng 2, không để xảy ra tiêu cực.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

Lê Huyền

Lễ khai giảng giữa núi đồi của 34 học trò và 2 cô giáo trẻ

Lễ khai giảng giữa núi đồi của 34 học trò và 2 cô giáo trẻ

 - Không rực rỡ cờ hoa, không áo quần xúng xính, lễ khai giảng của 34 học trò tại điểm trường vùng cao xa nhất của tỉnh Quảng Nam vẫn diễn ra ấm áp và đầy cảm xúc.