Bài toán như sau:

bài toán
 

Đáp án của bạn là gì?

(Theo VTV 24h)

Phụ huynh phân vân cô đúng hay con mình giải toán đúng

Phụ huynh phân vân cô đúng hay con mình giải toán đúng

Lại có phụ huynh nhờ "sự trợ giúp" từ cộng đồng mạng với bài toán mà con mình phải giải.