Mới đây, trên một diễn đàn dành cho các giáo viên tiểu học, có một bài toán được đưa ra để nhờ "sự trợ giúp" như sau:

Bài toán tiểu học khiến giáo viên và phụ huynh cùng phân vân về cách giải
Bài toán được đưa ra kêu gọi sự trợ giúp 

Bài toán ngay lập tức nhận được hàng trăm lời gợi ý về cách giải. Đáng chú ý, những gợi ý này không thống nhất mà có khá nhiều cách khác nhau.

Có bạn đề nghị cách giải là:  5678+27*5678+73= 5678*

                                              (27+1)+73=5678*28+28*2+17=28*

                                              (5678+2)+17=28*5680+17

 

Một gợi ý khác được đưa ra là: 5678 x (27+73)=5678x100=567800

Hoặc: 5678 + 27 x 5678 + 73 = 5678 x (1+27) + 73 =
          5678 x 28 + 73 =
          158.984 + 73 = 159.057

Hay có bạn còn đề xuất đề bài nên thay là: 5678 + 99x 5678 + 1 và giải như sau: = 5678 x (1+99) + 1=
                                                                                                                                     5678 x 100+ 1=
                                                                                                                                     567800+ 1= 567801 .

Vậy theo bạn, bài toán này nên được giải như thế nào là thuận tiện và đúng nhất?

Ngân Anh(sưu tầm)

2 bài toán tiểu học quá khó, mẹ Singapore viết thư cầu cứu Bộ trưởng

2 bài toán tiểu học quá khó, mẹ Singapore viết thư cầu cứu Bộ trưởng

Một bà mẹ Singapore đã viết bức thư cầu cứu Bộ trưởng Bộ Giáo dục vì cho rằng đề thi Toán tốt nghiệp tiểu học quá khó khiến con trai cô bị suy sụp rất nhiều sau khi làm bài.