Một bài toán đặt giả thiết khiến giá trị của những con số mà bạn được học trở lên rối tung. 

Hãy quên hết mọi thứ mà bạn được dạy ở trường về số đếm đi. Bây giờ, số nào dưới đây có giá trị thấp nhất nếu như:

Bài toán đảo lộn giá trị khiến người giải đau đầu

A. 2

 

B. 5

C. 7

D. 3

Độc giả có thể đưa đáp án phía dưới phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo (Theo Brilliant)