- Clip được thực hiện dựa trên thông tin từ một tổ chức chống nạn xâm hại tình dục trẻ em của Mỹ. 

Mục đích của clip là mong muốn gửi đến các phụ huynh và trẻ em một bài học đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu với các bước từ phòng tránh đến xử lý cụ thể khi có vấn đề liên quan đến xâm hại tình dục. 

 
  • Nguyễn Thảo (Theo GioiBox)