- Hàng chục học sinh điểm trường Nưa – Trường tiểu học Yên Khương 2 (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) chưa nhận được tiền từ 4 năm trước, đến nay học sinh đã được nhận.

31 học sinh miền núi đã nhận được tiền hỗ trợ

Trường tiểu học Yên Khương 2 đã chi trả tiền cho các em học sinh

Theo báo cáo giải trình của Trường Tiểu học Yên Khương 2, trong những năm qua, nhà trường đã thực hiện tốt việc tham mưu với địa phương trong việc xác định đối tượng và chi trả kịp thời cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quyết định 85/2010/QĐ-TTg.

Năm học 2012 - 2013,đối tượng nhà xa trường khoảng cách trên 4km là 50 em; đối tượng địa hình cách trở (qua sông, suối) là 181 em, tổng số 231 em.

Theo đó, ngày 14/5/2013, UBND huyện Lang Chánh ra quyết định số 412/QĐ - UBND về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013 để chi trả cho học với tổng số tiền làhơn 606 triệu đồng.

 

Đến ngày 10/1/2014, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ký quyết định thu hồi giảm dự toán chi ngân sách năm 2013, số tiền làhơn 247triệu đồng. Thu hồi tiền cấp cho số học sinh đối tượng địa hình cách trở (qua sông, suối) lý do chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Để có tiền trả lại cho huyện, nhà trường đã phải vay mượn kinh phí của 5 tháng đầu năm để nộp kho bạc (trong đó có 31 em ở điểm trường Nưa) và chờ được phê duyệt đối tượng trên sẽ chi trả sau.Tuy nhiên, hết năm 2014 thì số đối tượng học sinh này vẫn không đươc UBND tỉnh phê duyệt.

Trước tình hình trên, nhà trường đã họp phụ huynh (31 học sinh) đểbáo cáo nguyên nhân về việc chi trả chậm và xin khất trả sau.

Đồng thời, báo cáo UBND xã Yên Khương về tình hình sự việc và thống nhất thu hồi số tiền trên. Song cho tới nay chưa có kết quả vì điều kiện kinh tế của nhân dân còn quá khó khăn.

Để giải quyết quyền lợi cho học sinh, nhà trường đã tiến hành họp 31 phụ huynh với sự tham gia của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Khương và đã chi trả đầy đủ cho học sinh.

  • Lê Anh