Bộ GD-ĐT tiếp nhận gần 600 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài về trong năm học 2015 – 2016.

Trong báo cáo năm học của Bộ GD-ĐT khối giáo dục đại học, quy mô đào tạo của các trường ĐH, CĐ năm học 2015 – 2016 đã giảm 7% so với năm trước. Trong đó, các hình thức đào tạo vừa học vừa làm và đào tạo từ xa trình độ đại học lần lượt giảm 13% và 16,3%, trình độ cao đẳng giảm 17%.

Tuy nhiên, tổng số giảng viên ở các trường ĐH, CĐ tăng 2,8%. Cụ thể số giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng 29%, số giảng viên có trình độ thạc sĩ tăng 8% so với năm trước.

 

Bộ GD-ĐT cũng cho biết nguồn giảng viên được đào tạo ở nước ngoài trong năm qua cũng tăng đáng kể.

Trong năm học 2015 – 2016, Bộ cũng tiếp nhận về nước 1.322 lưu học sinh, trong đó 45% tiến sĩ, 20% thạc sĩ, 31% đại học và 4% thực tập sinh. Trong số gần 600 tiến sĩ mà Bộ tiếp nhận về hầu hết là giảng viên các trường ĐH, CĐ.

Cũng trong năm học 2015 – 2016, Bộ GD-ĐT cử đi đào tạo ở các nước phát triển 1.347 lưu học sinh. Trong số này có 46% tiến sĩ, 17% thạc sĩ, 34% đại học và 3% thực tập sinh.

Ngân Anh