Căn cứ vào mức điểm sàn do Bộ GD-ĐT công bố với nhóm ngành sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội quyết định điểm sàn đối với ngành Sư phạm Văn, Sư phạm Toán, Sư phạm Toán đào tạo bằng tiếng Anh là 20 điểm.

Các ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non đào tạo bằng tiếng Anh, Giáo dục đặc biệt có mức điểm sàn là 19 điểm.

Các ngành còn lại thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên có mức điểm sàn là 18,5 điểm.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn cao nhất là 22,5. Đó là điểm sàn ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa và Sư phạm Tiếng Anh. 

Nhóm ngành khác có điểm sàn cao nhất là 22, thấp nhất là 18 điểm.

Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội từ 18,5 - 20 điểm

Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội từ 18,5 - 20 điểm

Điểm sàn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), mức điểm sàn cho các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên bằng với mức điểm do Bộ GD-ĐT quy định là 18,5.

Các ngành còn lại có mức điểm sàn là 15.

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm (ĐHHuế) cao nhất là 18,5 điểm với các  ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học. Điểm sàn ngành Sư phạm Âm nhạc là 17,5. Các ngành còn lại có điểm sàn là 15.

 

Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội từ 18,5 - 20 điểm

Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội từ 18,5 - 20 điểm

Điểm sàn của Trường ĐH Sư phạm Huế.

Tương tự, điểm sàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vào các ngành đào tạo giáo viên là 18,5. Điểm sàn ngành Giáo dục Thể chất là 17,5 điểm.

Điểm sàn TrườngĐH Giáo Dục (ĐH Quốc Gia Hà Nội) với các ngành sư phạm là 18,5 điểm. Điểm sàn các ngành Quản trị trường học, Quản trị Công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục là 17 điểm.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm sàn đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2020.

Điểm sàn từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh vào các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 18,5 điểm.

Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Huấn luyện thể thao, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng chung là 1 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 là 16,5 điểm.

Thúy Nga

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cao nhất 22,5

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cao nhất 22,5

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2020 cao nhất 22,5 thuộc về các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa và Sư phạm Tiếng Anh.