Điểm sàn Đại học Đà Nẵng cao nhất 22 điểm

Cụ thể, điểm sàn Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (DDK) từ 15 đến 18. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin (chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật; chất lượng cao đặc thù - hợp tác doanh nghiệp; đặc thù - hợp tác doanh nghiệp; chất lượng cao đặc thù - hợp tác doanh nghiệp chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) và ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất là 18 điểm, bình quân các ngành đều tăng từ 1-3 điểm so với năm 2019. Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển từ 15-17 điểm.

Điểm sàn Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DDQ): Ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế và Quản trị khách sạn đều có điếm sàn xét tuyển cao nhất là 18 điểm, cả 4 ngành này đều tăng 3 điểm so với năm 2019. Các ngành còn lại như Kinh tế, Quản lý nhà nước, Kinh doanh thương mại, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật… có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (DDS): 17 ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên có điểm sàn từ 17,5 đến 18,5; các ngành còn lại (Hoá học, CNTT, Văn học, Lịch sử, Địa lý học, Việt Nam học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Báo chí, Quản lý tài nguyên và môi trường) có mức điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Điểm sàn Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (DDF): Điểm sàn ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp và Sư phạm tiếng Trung là 18,5 điểm; điểm sàn ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc đều có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm (tăng 2 điểm so với năm 2019). Các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng (DSK): Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp có điểm sàn xét tuyển cao nhất 18,5 điểm; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 17 điểm (tăng 2 điểm so với năm 2019), tiếp đến là ngành CNTT có điểm sàn xét tuyển là 16 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2019). Các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Điểm sàn Trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) và Khoa CNTT và Truyền thông (DDI): Ngành CNTT, Công nghệ Kỹ thuật máy tính và Quản trị Kinh doanh cùng có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

 

Điểm sàn Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng (DDY): Ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 22 điểm, tiếp đến là ngành Dược học có điểm sàn xét tuyển là 21 điểm, ngành Điều dưỡng có điểm sàn xét tuyển là 19 điểm.

Điểm sàn Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum (DDP) từ 14 đến đến 18,5. Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm sàn cao nhất là 18,5. Các ngành còn lại có điểm sàn là 14 điểm (như năm 2019).

Điểm sàn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (DDV): Ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế, Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Khoa học Y sinh, Khoa học Dữ liệu (đặc thù) đều có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm (tăng 2 điểm so với năm 2019).

Theo ĐH Đà Nẵng, chất lượng tuyển sinh vào các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc năm nay tiếp tục được chú trọng, điểm sàn xét tuyển phần lớn các ngành đều tăng cao (bình quân tăng từ 1-3 điểm so với năm 2019), các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe đều tuân thủ đúng quy định của Bộ GD&ĐT về điểm sàn xét tuyển.

Kiều Oanh

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Từ ngày 19/7, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thời gian để thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến kéo dài trong 7 ngày.