- Hai trường đại học lớn của khu vực phía Bắc công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển không quá cao.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: 2 tiêu chí để xét tuyển.

Trường này vừa công bố quy định xét tuyển đại học 2015. Theo đó, để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường, thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên. Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 16,0 điểm trở lên.

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì. Trường xét tuyển theo từng ngành.

Trường đưa ra hai tiêu chí xét tuyển. Tiêu chí xét tuyển chính: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng kết quả thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có). Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định mà vẫn còn chỉ tiêu nhưng xét đến mức điểm tiếp theo số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại thì thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.

Tiêu chí xét tuyển phụ :

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 1 cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm môn thi ưu tiên 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.

 

Xét tiêu chí 2 khi sử dụng tiêu chí 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau và số lượng vượt chỉ tiêu cần tuyển.

Thông tin chi tiết về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển, thí sinh xem tại trang web của trường.

Trường ĐH Thương mại: Trên “sàn” 2 điểm mới được nộp hồ sơ

Trường ĐH Thương mại trong đợt nhận hồ sơ nguyện vọng 1 cũng yêu cầu thí sinh phải có điểm thi THPT quốc gia thi tại cụm do trường đại học chủ trì đạt từ 17 điểm trở lên (đã tính điểm ưu tiên) và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển dựa trên kết quả môn thi từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu như sau:

Tiêu chí phụ 1: Với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn chính là môn Tiếng Anh; chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại – sử dụng điểm môn Tiếng Pháp; các ngành còn lại: sử dụng điểm môn Toán.

Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5%, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.

Cụ thể, với ngành Ngôn ngữ Anh, xét thí sinh có điểm môn Toán cao; các ngành xét theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), tiêu chí phụ là điểm môn Vật lý;

Ngành xét theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc tổ hợp D01 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn), tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh;

Ngành xét theo tổ hợp D03 (Toán. Tiếng Pháp, Ngữ văn), tiêu chí phụ và điểm môn Toán.

Ngân Anh