- Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ kiến nghị với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT mong sớm thống nhất với Bộ Nội vụ điều chỉnh Nghị định 29 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hoặc quy chế 25/2006 của Bộ GD-ĐT về đào tạo ĐH-CĐ chính quy.

Ý kiến này vừa được đưa ra tại hội nghị giao ban cụm thi đua vùng7 lần thứ nhất năm 2014 vừa diễn ra ngày 7/11.

Theo ông Độ, quá trình tuyển dụng viên chức giáo dục vừa qua của Hà Nội đã nảy sinh khó khăn, vướng mắc.

Đề xuất sau vụ 300 triệu không mua được suất giáo viên

Căn cứ vào bảng điểm này, Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ đã cộng 2 điểmnày rồi chia đôi ra điểm tốt nghiệp của ứng viên. Sau công văn của sở Nội vụ HàNội, cách tính điểm này đã phải thay đổi. (Ảnh: Văn Chung).

Cụ thể, Điều 12 tại Nghị định 29/2012 của Chính phủ quy định  Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

Nhưng xem lại toàn bộ hồ sơ của ứng viên theo Quy chế 25/2006 của Bộ GD-ĐT, học sinh sinh viên không có điểm luận văn, chỉ có điểm khóa luận.

 

“Như vậy điểm luận văn có được hiểu là điểm khóa luận không. Thực ra, địa phương không dám khẳng định giống nhau.Về câu chữ thì luận vănkhóa luận không giống nhau” – ông Độ phân tích.

Hơn nữa, để làm khóa luận học sinh sinh viên phải có bài kiểm tra điều kiện là môn chính trị. Vậy thì để có được điểm khóa luận cộng điểm chính trị mới thành điểm tốt nghiệp. Theo quy định tại Nghị định 29, điểm tốt nghiệp bằng trung bình cộng các môn tốt nghiệp. Cho nên lại lấy điểm khóa luận cộng điểm chính trị rồi chia trung bình dẫn đến thiệt thòi cho các cháu” – ông Độ phân tích.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội mong Bộ GD-ĐT làm việc với Bộ Nội vụ để có sự hướng dẫn thống nhất hoặc điều chỉnh Nghị định 29hoặc điều chỉnh Quy chế 25 để phù hợp thực tiễn hiện hành.

Trước đó, thông tin về những bất cập trong tính điểm cho ứng viên tuyển dụng viên chức giáo dục (giáo viên) đã được VietNamNet đề cập.

Cách tính điểm như ông Độ vừa nêu được thực hiện tại huyện Chương Mỹ khiến ứng viên bức xúc, viết đơn khiếu nại.

Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ cũng lúng túng và có văn bản xin ý kiến cấp trên.

Sau đó, Sở Nội vụ Hà Nội có văn bản hồi đáp yêu cầu các hội đồng tuyển dụng tạo điều kiện cho thí sinh được về trường để xác nhận điểm học tập, điểm tốt nghiệp hoặc xác nhận điểm quy đổi các môn học từ thang điểm 4 hoặc chữ sang thang điểm 10 đối với hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Quy định cụ thể về thời hạn đối với các thí sinh đi xác nhận bảng điểm;

Trả lời ý kiến này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT PhạmVũ Luận yêu cầu Vụ Giáo dục Đại học và Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá, tiếp thu ýkiến này để sớm có đề xuất cụ thể.

  • Văn Chung