Sau đây là Hướng dẫn giải (tham khảo) đề thi vào lớp 10 môn Toán của Hà Nội năm 2020:

Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội 2020
Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội 2020
Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội 2020
 
Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội 2020
Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội 2020
Lời giải đề thi lớp 10 môn Toán của Hà Nội 2020

Nguyễn Trung Kiên - Phan Phương Đức - Nguyễn Tiến Lâm - Nguyễn Trung Quân - Nguyễn Minh Thành - Nguyễn Văn Linh

Lời giải đề Toán chuyên vào lớp 10 của Hà Nội

Lời giải đề Toán chuyên vào lớp 10 của Hà Nội

Sau đây là hướng dẫn làm bài thi chuyên Toán vào lớp 10 ở Hà Nội (Cập nhật)